Shërbimet tona janë gjithmonë sa më afër standarteve më të larta europiane duke ofruar shërbimet më profesionale në fushën
e sektorit të konstruksioneve metalike, rafteve e shumë shërbimeve të tjera që ndihmojnë bizneset për të qenë sa më praktike.

Dajti Construxion ofron ju ofron ideimin dhe ndjekjen e zbatimit të projektit, për ambjente të ndryshme industriale
dhe jo-industriale si:

Markete, supermarkete, dyqane, lokale me:

 • banakë freskues dhe ngrirës,
 • rafte të cilësisë së lartë,
 • frigoriferë ftohës dhe ngrirës, ishull dhe kollonë, frigoriferë muralë,
 • banko kasa të ndryshme,
 • elementë të drejtimit të lëvizjes së klientëve,
 • kosha, rafte buke dhe fruta perime, dhoma frigoriferike, ekspozitorë, pajisje përdoruese dhe ekspozuese, manekinë, etj.

Magazina, arkiva, hipoteka me:

 • rafte për pesha të lehta deri në rafte për portapalleta
 • teknologji mbrojtje kundra zjarrit
 • teknollogji antisizmike
 • teknollogji për magazina me siperfaqe të vogla

Butik, farmaci, etj, me:

 • rafte, ekspozitorë, tavolina të tipeve të ndryshme si dhe aksesorë të shumtë për ekspozimin e artikujve.
 • kamera vëzhgimi

Zyra, biblioteka, garderoba me:

 • rafte metalike ose jometalike, dollape dhe kasiera të përmasave të ndryshme të përshtatshme për arkivim.
 • sisteme me shinë për siperfaqe të vogla si dhe për element sigurie
 • sisteme alarmi për produkte të ndryshme për parfumeri, tekstile si dhe dyqane liquors.
 • sisteme drejtimi për dyqane, supermarkete, evente, panaire dhe koferenca.

Shërbime të tjera:

 • Shkolla dhe konvikte dhe ambjente të tjera
 • Projektimi dhe përgatitja e planvendosjes në përputhje me hapësirat në dispozicion për shfrytëzimin sa më të mirë dhe komod të tyre.
 • Arredim për cdo lloj servisi dhe pjesë këmbimi të ndryshëm sipas standarteve të EU-së.

Transportimi dhe montimi i pajisjeve sipas rregullave teknike.