Sherbime

Shërbimet tona janë gjithmonë sa më afër standardeve më të larta europiane duke ofruar shërbimet më profesionale në fushën e sektorit të rafteve metalike për magazinime, supermarkete, butiqe, garderoba etj.

Dajti Construxion ju ofron ideimin e hapësirave industrial dhe jo industrial me arkitektë si dhe ndjekjen e zbatimit të projektit.

Rafte metalike për pesha të lehta

 • Rafte për markete.
 • Rafte mesore dhe murale.
 • Rafte me përmasa të ndryshme.
 • Njesi frigoriferike freskuese dhe ngrirëse,
 • Frigoriferë freskues dhe ngrires, ishuj dhe kolona, frigoriferë murale,
 • Recepsione dhe sportele.
 • Elemente të lëvizjes së klienteve.
 • Rafte buke.
 • Rafte vere (Vinoteka).

Magazina dhe arkiva:

 • Rafte për pesha të lehta dhe të rënda.
 • Teknologji e mbrojtjes ndaj zjarrit.
 • Teknologji anti-sizmike.
 • Teknologji për shfrytëzimin e hapësirave.

Dyqane dhe farmaci:

 • Rafte, ekspozitore, manekine dhe podiume të ndryshme.
 • Stendera rrobash.
 • Rafte druri dhe metalike.
 • Sergjena xhami.
 • Banake për farmaci.
 • Rafte për varje produktesh.

Zyra, librari, garderoba:

 • Rafte metalike dhe jometalike.
 • Rafte druri për funksione të ndryshme.
 • Rafte arkivimi.
 • Dollape dhe garderoba për punëtorët.
 • Sisteme rrëshqitëse për sipërfaqe të vogla, si dhe për elemente të sigurisë.
 • Rafte të pershtatur për ndarje ambjenti.
 • Garderoba të personalizuara.

Shërbime te tjera:

 • Punime dhe produkte për shkolla dhe konvikte.
 • Dizajne për biblioteka.
 • Dollape dhe banka me porosi.
 • Punime druri për qellime të ndryshme.